Opzeggen

Wetgeving
Conform de Nederlandse abonnementenwetgeving wordt uw abonnement op SPORTgericht tot wederopzegging automatisch met telkens drie maanden verlengd. De opzegtermijn is één maand.

Jaarfactuur
Om de administratieve lasten voor onze kleine uitgeverij te beperken ontvangt u van ons jaarlijks één factuur, waarmee u de betreffende jaargang vooraf betaalt. Onze standaardtarieven en kortingen zijn hierop gebaseerd. Als u gedurende het jaar opzegt, betalen wij u een deel van uw abonnementsgeld terug op basis van de losse nummer prijs plus verzendkosten (zie onderstaand rekenvoorbeeld). Dit geldt ook voor meerjarige abonnementen.

Rekenvoorbeeld (o.b.v. abonnementsprijzen 2022)
U zegt op 15 mei op. De opzegtermijn is 1 maand, dus uw opzegging wordt dan van kracht op 15 juni. De eerstvolgende verlening van uw abonnement zou hebben plaatsgevonden op 1 juli, dus op die datum zetten wij uw abonnement stop. U heeft in dat jaar dan 3 van de 6 nummers ontvangen (feb/apr/jun). De kosten daarvoor zijn 3 x 12,50 = 37,50 euro plus (3 x 4 x 0,96 euro) = 11,52 euro verzendkosten, totaal dus 49,02 euro. Als u aan het begin van het jaar 65 euro heeft betaald (ons standaardtarief) betalen wij u 15,98 euro terug. Als u korting heeft gekregen wegens uw lidmaatschap van één van onze partners of omdat u een student-abonnement heeft, zal dit bedrag lager uitvallen en kan het aantrekkelijker zijn om met ingang van het nieuwe jaar op te zeggen. U kunt hier zelf uw keuze in maken en deze aan ons doorgeven.

Buitenlandse abonnementen
Voor buitenlandse abonnees wijkt de bovenstaande berekening af i.v.m. de hogere portokosten.

Opzeggen
U kunt uw abonnement alleen opzeggen als u aan uw financiële verplichtingen jegens ons hebt voldaan. Als er een factuur uitstaat, dient u deze eerst te betalen. Als wij u na uw opzegging een factuur sturen voor het restant van de looptijd van uw abonnement en u overschrijdt een opzegtermijn doordat u de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan wordt uw abonnement automatisch met drie maanden verlengd.

Opzeggen van het abonnement kan per telefoon (0172-230681) of per e-mail (sportgericht@xs4all.nl) onder vermelding van uw naam, postadres en abonneenummer (indien bij u bekend). Na administratieve verwerking van uw opzegging volgt onze bevestiging per e-mail en de eventuele terugbetaling (zie boven).

Ontvangt u geen bevestiging? Neem dan a.u.b. contact met ons op, want dan heeft uw opzegging ons niet bereikt.